De zonkracht is een maat voor de hoeveelheid ultraviolette straling (UV) in het zonlicht die de aarde bereikt. Het UV-zonlicht neemt toe naarmate de zon hoger staat en varieert met de seizoenen en het moment van de dag. Warmte heeft geen invloed: op een koele zonnige dag kan de zonkracht even sterk of sterker zijn dan op een warme dag. Wel is de hoeveelheid UV afhankelijk van wolken, vocht of stof in de atmosfeer en van de hoeveelheid ozon. De ozonlaag op grote hoogte in de atmosfeer beschermt het aardoppervlak tegen UV.

De zonkrachtschaal van het KNMI

Zonkracht Omschrijving Roodkleuring na x minuten Huid verbrandt
1 - 2 vrijwel geen 50 - 100  
3 - 4 zwak 25 - 35  
5 - 6 matig 15 - 25 gemakkelijk
7 - 8 sterk 10 - 15 snel
9 - 10 en hoger zeer sterk minder dan 10 zeer snel

Bron:KNMI