Weerkunde
    Meteorologie voor    
 iedereen

Het weer kent vele gezichten. Op sommige dagen is het gevaarlijk; gladheid, zware storm, dichte mist of hevig onweer ontregelen de samenleving. Op andere dagen kunnen we er volop van genieten of benutten we de mogelijkheden die het weer biedt voor werk en recreatie. Wie meer begrijpt van de achtergronden van het weer, kan beter inspelen op de mogelijkheden die het biedt en is beter voorbereid op eventuele gevaren en overlast.

In Weerkunde gaan KNMI-medewerkers zelf in op weerverschijnselen en de achtergronden ervan. Daarmee is een waardevolle weergave van actuele weerkennis ontstaan, die veel informatie biedt voor sporters, landbouwers en iedereen die voor zijn bezigheden afhankelijk is van de gedragingen van het weer.


Tekstbijdragen: Eric Chavanu, Kees Floor, Harry Geurts, Frank Lantsheer, Michael Saraber, Arie Steenhuisen, Baltus Zwart en anderen. Meelezers: Annemarie Braam, Eric Chavanu, Harry Geurts, Yvonne Korthals, Frank Lantsheer.

Voor een cursus meteorologie kunt u zich wenden tot Kees Floor www.keesfloor.nl Deze geeft verschillende cursussen en lezingen over het weer en schrijft ook voor verscheidene artikelen die u ook op deze website kan vinden.

Inhoud cursus