Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 06 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd. 

Geldig tot zaterdag 27 februari 2021 24.00 locale tijd

Opgesteld op vrijdag 26 februari 2021 om 11.07 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Na passage van een koufront wordt met een noordwestelijke stroming
maritiem polaire lucht aangevoerd. Een uitloper van een krachtig hoog
boven Het Kanaal bereidt zich uit tot boven ons land. Zaterdag
verplaatst het hoog naar Engeland en komt de rug boven het zuiden van
het land terecht. 

MODELBEOORDELING:
In de nacht naar zaterdag geven alle modellen een sterk mistsignaal. De
vraag is op welke schaal de mist gaat ontstaan, maar de condities zijn
hoe dan ook "gunstig". Wel bevindt zich een dikkere pluk hogere
bewolking boven het noorden van de FIR die richting het noorden van het
land beweegt. De modellen hebben deze pluk niet, maar laten wel andere
wolkenvelden ontstaan boven zee die richting het noorden trekken en daar
dan de mistvorming belemmeren. Dit verschilt per model. Mocht dat
gebeuren dan is het nog altijd zo dat het zuiden van de noordelijke
provincies alsnog wolkenvrij blijven en dus mist krijgen. HAP1 en HAP3
hebben allebei een klein mistveldje dat vanaf Engeland de Noordzee op
trekt en daar opblaast alvorens naar Nederland te gaan. Dit mistveldje
bestaat actueel niet en zien we vaker in HAP1. Het operationele model
heeft dit niet en volgen we i.c.m. het bijbehorende KEPS. Opvallend is
het St signaal dat Hirlam en HAP1 in de loop van de ochtend boven de
Duitse Bocht hebben laten ontstaan. Het lijkt dat de dauwpuntsdepressie
in Hirlam net wat te klein is, voorlopig een aandachtspunt. Actueel
lijkt het er niet te zitten.

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
-

BEWOLKING:
Actueel landinwaarts vorming van Cu. De kustgebieden blijven wolkeloos.
Tijdens optrekkende mist is er zaterdagochtend grote kans op ST, in het
uiterste noordoosten met aanvankelijk enige gradient ook een kans op ST
op vrijdagavond.

NEERSLAG:
Geen.

ZICHT:
Vanavond en in de nacht naar zaterdag bij weinig wind, brede opklaringen
en aanvoer van zee op veel plaatsen mist. KEPS-kansen zijn erg hoog.
Eigenlijk alle modellen laten het op landelijke schaal tot dichte mist
komen. Alleen het noorden maakt een kleinere kans. In de praktijk zal
het erop neerkomen dat er een zeer wisselend beeld is, zowel in tijd als
in plaats. Zaterdag in de tweede helft van de ochtend lopen de zichten
weer op. Het hardnekkige karakter dat sommige modellen suggereren lijkt
me momenteel niet waarschijnlijk omdat dit niet de luchtsoort is waarin
mist heel dik wordt. Mogelijk dat rondom en boven het IJsselmeer het wat
langer duurt. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag begint het
mistverhaal opnieuw. Met nog minder gradint is het de vraag of de mist
dan nog heel dik kan worden.

TEMPERATUUR:
Komende nacht rond het vriespunt, in dikkere mist weer net boven nul. In
gebieden met hardnekkige mist/stratus blijft de temperatuur enkele
graden achter bij de 9 a 10 graden die we nu voorzien bij het scenario
waarbij de mist wel gewoon oplost.Paraaf meteoroloog: zwagers